tiistai 24. kesäkuuta 2014

Pakilan kaavaesitys hyväksytty esityksen mukaisena

2
Kaupunkisuunnittelulautakunnan tarkistettu esitys Itä-Pakilan siirtolapuutarha-alueiden asemakaavaksi ja asemakaavan muutokseksi (nro 12190) (asia) pdf html

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Vastaehdotus
Loukoila Eija
Poistetaan liitteestä 3 Asemaavan muutosehdotuksen selostus kohdasta Yleisperustelu (s.10) kohta: Siirtolapuutarhan pohjoisosan suurikokoisille palstoille  (noin 600-800 m2) osoitetaan toinen rakennusala, mutta ei velvoiteta jakamaan palstaa kahtia.
sekä poistetaan kohdasta Mitoitus (s.10) kohta:...(suurille palstoille kaksi mökkiä eli 40 k-m2).

Perustelu: Yleisten töiden lautakunta ja ympäristölautakunta esittävät lausunnoissaan, että alueen varjoisat pohjoisosan palstat jätetään ennalleen osoittamatta niille lisärakennusalaa. Lausunnoista ilmenee, että lautakunnat näkevät suuret rinnetontit arvokkaana osana koko siirtolapuutarhaa ja  maisemallisesti tärkeinä erityispiirteinä alueelle.

Vastaehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

1 kommentti:

 1. Lystikukkulan arvokas metsäalue säästyy!
  Kaupunkisuunnittelulautakunnan kokouksessaan 17.6.2014 hyväksymästä kaavasuunnitelmasta on poistettu Lystikukkulan arvokkaan metsäalueen tielinjaus.
  Monet yhteydenotot asiaa käsitelleisiin eri lautakuntiin ja keskustelut lautakuntien jäsenten kanssa tuottivat tulosta. Kiitos kaikille asian puolesta toimineille (myös yli 800 sadalle kaava-adressin allekirjoittajalle)!
  Toivottavasti siirtolapuutarhayhdistyksen johtokuntakin luopuu nyt vaatimasta tätä Lystikukkulan tielinjausta, jonka ainakin eräs tarkoitus oli mahdollistaa Mäntypolun tonttien jako.
  Johtokunnan kannanotot ja toiminta asiassa on ollut luokatonta.
  Mäntypolun tonttien jakomahdollisuutta ei vielä täysin yksiselitteisesti saatu poistettua kaavatekstistä. Kaavasuunnitelma tulee kaupunginhallituksen käsittelyyn loppukesällä-alkusyksyllä.
  VastaaPoista