sunnuntai 22. syyskuuta 2019

Syyskokousasiaa

Viime viikolla tuli postissa kutsu yhdistyksen syyskokoukseen. Taisi olla taas myöhässä. Lueskelin kirjeen aineiston läpi. Suuria yllätyksiä ei ollut, paitsi kokouksen esityslistan kohta 15: toiminnanjohtajan palkkaaminen. Mitä, mitä?
Katselin talousarvioehdotuksen läpi, mutta sieltäkään ei löytynyt mitään selitystä. henkilöstökulut ovat ennallaan. Lienee niin, että asiasta on tarkoitus keskustella, muttei päättää mitään? Kahden sanan aineisto näin tärkeässä linja-asiassa, ei oikein ole riittävä, vaikka kokouksessa olisikin esittää tarkempaa ja laajempaa valmistelua asiasta. Tämä päätöskäytäntö kun rikkoisi yhdistyksen jäsenten tasapuolista kohtelua. Jo ennen kokousta on oltava riittävän hyvin selvillä, mitä aiotaan päättää, jotta jäsen voi perehtyä asiaan ja päättää, tuleeko paikalle osallistumaan asian käsittelyyn.
Toiminnanjohtajan palkkaaminen olisi todella suuri muutos tähänastiseen. Se veisi talkootyöhön ja yhteisölliseen henkeen perustuvaa siirtolapuutarhatoimintaa suuntaan, jonka toisessa päässä on lomakylä, jossa kaikki palvelut ovat maksullisia. Ja vielä: jos halutaan palkata toiminnanjohtaja, onko ajateltu, olisiko palkkarahalle muuta, jäsenten kannalta hyödyllisempää käyttöä? Palkkaamisella korvattaisiin tähän asti talkoilla tehtyä hallintotyötä. Olisiko tarve talkootyön korvaamiseen suurempi tai järkevämpi jossain muussa asiassa? Ehkä tarvitsisimme puutarhurin hoitamaan yhteiset istutukset ja nurmikot? Tai projektin vetäjän, joka ryhtyisi kaupungin kanssa neuvotellen toteuttamaan alueen laajentumista? Nämä vain esimerkkeinä, minkälaista keskustelua yhdistyksen pitäisi käydä. Toiminnanjohtajan palkkaaminen on näistä syistä niin periaatteellinen ja merkittävä asia, ettei siitä voi tehdä mitään päätöksiä yhdessä kokouksessa, vaan siitä on käytävä laaja keskustelu useammassa kokouksessa.
Myöhemminkin, jos tällaiseen muutokseen kaikesta huolimatta päädytään, on päätöksenteossa oltava hyvin tarkkana, paitsi edellä käsitellyistä syistä, myös siinä suhteessa, ettei palkattava henkilö tai hänen läheisensä ole osallistunut päätöksentekoon tai valmisteluun. yhdistyslakia tulee noudattaa, ettei tehdä päätöksiä, jotka joku voi tällaisten seikkojen nojalla kiistää ja kumota.
Talousarviossa on sekä tuloja että menoja lähes kauttaaltaan kasvatettu mainittavia summia ja saatu näin aikaan alijäämäiseltä näyttävä arvio. Olen taipuvainen olemaan eri  mieltä tällaisista muutoksista. Yhdistyksen taloutta ja varallisuutta tulee hoitaa niin, että tulot ja menot ovat tasapainossa ja toteutetaan toiminta minimikustannuksin aiheuttamatta ylimääräisiä menoja.
Vielä yksi seikka: Rakennustoimikunnan kohdalla toimintasuunnitelmassa mainitaan valokateterassi asiana, johon voi hakea rakentamiseen luvan. Näin ei voi olla, eikä sitä siksi voi mainita yhdistyksen virallisessa suunnitelmassa. Kaupunki poisti valokatteet tyyppipiirustuksista ja ilmoitti, että niitä ei sallita. Yhdistyksen vuokrasopimus kaupungin kanssa velvoittaa yhdistyksen noudattamaan, paitsi vuokrasopimusta, myös kaupungin antamia ohjeita. Tästä syystä maininta valokatteesta tulee poistaa.